Juridisch advies en Schuldhulpverlening
zaterdag 10 september 2011 17:50

WMP geeft u advies, kennis en inzicht hoe verantwoordelijk te werk te gaan met juridische aangelegenheden.

Op het kantoor zijn er marrons werkzaam waardoor de cliënt  in z’n eigen taal en cultuur geholpen kan worden.

WMP speelt in op de problematiek van de marron die door onwetendheid slechte overeenkomsten aangaat met derden. De Marrons hebben dan vaak het gevoel bedrogen te zijn door de andere partij(en).

De tarieven WMP Juridisch & Advies Burea van WMP zijn laag waardoor de entree-drempel drastisch is weggenomen.

 

De volgende diensten worden aangeboden:

 

A. Het opmaken van overeenkomsten (vanaf SRD 200,-):

 1. Huur- en verhuurovereenkomsten
 2. Arbeidsovereenkomsten
 3. Aannemingsovereenkomsten
 4. Overeenkomsten voor het verrichten van enkele diensten
 5. Vervoerovereenkomsten/ transportovereenkomsten (resultaatverbintenis)
 6. Schuldbekentenissen
 7. Geldleen overeenkomsten
 8. Samenwerkingsovereenkomsten

 

B. Verzoekschriften (vanaf SRD 100,-):

 1. Aanvraag grondhuur
 2. Bespoedigingbrief vuurwapenvergunningsaanvraag
 3. Verweerbrieven allerlei
 4. Familienaam verandering

 

C. Juridische begeleiding (vanaf SRD 350,-):

 1. Bij aankoop onroerend goed ( perceel )
 2. Bij verkoop onroerend goed ( perceel )
 3. Bij oprichting N. V.
 4. Bij oprichting Maatschap
 5. Bij oprichting Eenmanszaak
 6. Bij het opzetten van een niet vergunning plichtig bedrijf
 7. Verbetering geboorteakten
 8. Bijstand bij het houden van bestuursverkiezingen en referenda Verenigingen
 9. Bemiddeling bij het oplossen van een civiel probleem
 10. Taxatie van perceel en woning

 

D. Opmaken statuten organisaties (vanaf SRD 150,-):

 1. Stichtingen
 2. Statuten Verenigingen
 3. Huishoudelijk Reglementen

 

Klick hier voor een overzicht van onze tarieven