HIV/AIDS voorlichting te Langu
woensdag 07 september 2011 05:03

In de periode 25 t/m 28 juli 2011 heeft WMP een veldbezoek gebracht in alle 8 dorpen van het Langu gebied. Te weten de dorpen: Bendiwata, Kututeng, Ligorio, Kajana, Deboo, Begoon, Godowata, Stonoekoe. Tijdens dit bezoek is er op 26 augustus gesproken met de vrouwenorganisaties en sleutelfiguren (kapiteins en basia’s) van de desbetreffende dorpen. In het gesprek kwam HIV voorlichting aan de orde. De sleutelpersonen kregen een uitnodiging om in de vergaderzaal te Deboo een HIV voorlichtingsfilm te bekijken op 27 augustus. Vanwege beperkte transportmiddellen werd het publiek beperkt tot slechts deze groep. Tijdens de vertoning van de film werd de tekst vertaald door de heer Edgar Eersteling, adviesraadslid van stichting Wan Mama Pikien. Aan het eind werd een discussie gehouden en werden de aanwezigen in de gelegenheid gesteld vragen te stellen.

 

Reactie van participanten

De aanwezige Peace Corps leden waren zo ingenomen met de film die een onderschrift heeft in het Engels. Aan het eind werd aan het bestuur van de stichting het verzoek gedaan om een kopie van de film te mogen ontvangen voor vertoning in andere dorpen. Ook de Hoofdkapitein was zeer onder de indruk. Vooral de vrouwen vroegen om meer informatie en naar vervolg voorlichting. Zij zijn ervan bewust dat het hun taak is om de kinderen te informeren over het gevaar van HIV/AIDS, en zijn bereidt om voorbehoedsmiddelen voor hun kinderen aan te schaffen. Velen zeiden ‘in plaats van hun kinderen te zien lijden en sterven, liever de voorbehoedsmiddelen voor de kinderen aan te schaffen’.

Voorlichting HIV/AIDS te Langu

De heer Toyo Johannes (Voorzitter Anamakandi en bestuurslid Wan Mama Pikien) heeft ook Witagrongebied bezocht om in hetzelfde kader voorlichting te geven aan voornamelijk mannen die menen gezond te zijn en niet naar de dokter gaan.

 
Terug