Nieuws
Energie voorziening binnenland ism Guguplex
dinsdag 06 mei 2014 20:41
25 Sep, 03:00
Binnen een jaar moeten diverse dorpen in het Langu-gebied in het district Sipaliwini voorzien worden van permanente stroomvoorziening onder meer via zonne-energie. Guguplex Technologies SAC en stichting Wan Mama Pikien hebben hiertoe een overeenkomst getekend. Het binnenland moet over duurzame en toegankelijke energie kunnen beschikken.
Lees meer...
 
Toewijzing percelen verkavelingsproject Tawajaripolder
maandag 15 oktober 2012 15:23

Toewijzing percelen Tawajaripolder

Momenteel legt het landmetersbureau Intermediare en het aannemingsbedrijf Online Construction & Contracting NV (www.occnv.com) de laatste hand aan de werkzaamheden op het verkavelingsproject. Het bestuur van WMP heeft vooruitlopend op de afronding gemeend om de eerste fase toewijzing van de percelen te verrichten op zaterdag 27 oktober 2012, aan de deelnemers die tot en met woensdag 24 oktober 2012 volgestort hebben. Alle deelnemers aan dit project zijn uitgenodigd voor een onderhoud met het bestuur op die dag omstreeks 10.00uur ter plaatse. Met de groep die nog niet volgestort heeft zullen er bindende afspraken worden gemaakt.

Lees meer...
 
Samenwerking met Mama Bobi van Frans-Guyana
zondag 14 oktober 2012 03:36

Achtergrond informatie van Mama Bobi

Mama Bobi is 20 jaar geleden opgericht. De gedachte om tot oprichting van deze organisatie te komen, is afkomstig van de Traditionele Gezagsdragers en de kenners van het traditionele gezag (kapitein, basia en sabi-man) aan de benedenloop van de Marowijnerivier tijdens de binnenlandse oorlog in Suriname. Deze organisatie telt ongeveer 1000 leden en 20 medewerkers. Haar voornaamste doel is om zorg te dragen voor bescherming en behoud van de kennis, het cultuur en de talen van de marrons voor toekomstige generaties.

Lees meer...
 
HIV/AIDS voorlichting te Langu
woensdag 07 september 2011 05:03

In de periode 25 t/m 28 juli 2011 heeft WMP een veldbezoek gebracht in alle 8 dorpen van het Langu gebied. Te weten de dorpen: Bendiwata, Kututeng, Ligorio, Kajana, Deboo, Begoon, Godowata, Stonoekoe. Tijdens dit bezoek is er op 26 augustus gesproken met de vrouwenorganisaties en sleutelfiguren (kapiteins en basia’s) van de desbetreffende dorpen. In het gesprek kwam HIV voorlichting aan de orde. De sleutelpersonen kregen een uitnodiging om in de vergaderzaal te Deboo een HIV voorlichtingsfilm te bekijken op 27 augustus. Vanwege beperkte transportmiddellen werd het publiek beperkt tot slechts deze groep. Tijdens de vertoning van de film werd de tekst vertaald door de heer Edgar Eersteling, adviesraadslid van stichting Wan Mama Pikien. Aan het eind werd een discussie gehouden en werden de aanwezigen in de gelegenheid gesteld vragen te stellen.

Lees meer...
 
Samenwerking met Stichting Langu Tide
zaterdag 03 september 2011 02:10

Achtergrond informatie van Langu

De volgende dorpen maken deel uit van het Langu gebied aan de bovenloop van de Surinamerivier, vanaf de Gaandang tot het laatste dorp Sitonuku:

  1. Bediwata
  2. Golio
  3. Kayana
  4. Godowata
  5. Kuututing
  6. Debò
  7. Begòng
  8. Sitonuku
Lees meer...
 
Het FED programma van ZZG
donderdag 01 september 2011 00:00

Deelname aan FED-programma van ZZG

Stichting WMP heeft de gelegenheid gehad om deel te nemen aan het Fair Economic Development Program afgekort FED. Dit programma wordt in Suriname door de Zeister Zendingsgenootschap (ZZg) gecoördineert. Het Fair Economic Development Program is het vervolg programma van MFS1. Dit programma wordt getypeerd als MFS2 en wordt gedurende 5 jaar uitgevoerd (2011-2015).

Lees meer...