Over ons
Ontstaan Wan Mama Pikien
woensdag 03 juni 2015 17:02

Geschiedenis

“Stichting Wan Mama Pikien” afgekort ‘WMP’ is een overkoepeling van 6 Regionale Organisaties, die gevestigd zijn in het binnenland van Suriname. In januari 2005 werd  te Brownsweg in het district Brokopondo een netwerkbijeenkomst georganiseerd door: vier Regionale Organisaties t.w. Heepi U Seei (HUS), Ana Makandi (AM), Okanisi Sidon Libi (OSL) en Mau Ku Mau (MKM) en de Organisatie van Traditionele Gezagdragers in Brokopondo A Dou Wan Ten, die als gast had de Vereniging van Saramaccaanse Gezagdragers (VSG). Het doel van deze bijeenkomst was hoe te komen tot een samenwerking met de verschillende in het Binnenland opererende organisaties. Er was juist in die periode een extreme droogte in het Binnenland, aanleiding voor de organisaties om een hechtere en intensieve vorm van samenwerking na te gaan, zo is de gedachte van samenbundeling geboren.

Lees meer...
 
Onze Partners
woensdag 03 juni 2015 17:13

Samenwerkende partners in Suriname:

  • Het Ministerie van Regionale Ontwikkeling - Financierder 'Projekt Bevordering van Kwakproductie in het Pamaaka gebied' (2015-2016).
  • Inter-American Institute for Cooperatio on Agriculture (IICA) - Technische Assistentie Projekt 'Capaciteitsversterking Kleine Landbouwers Pamaka (2015-2016).
  • Tropenbos International Suriname – Projekt Onderzoek Ontwikkeling Landgebruik Boven-Suriname (2015-2016).
  • UNDP - Financierder Projekt 'Verbeterde cassaveteelt, verwerking en afzet van kwak in het Tapanahonygebied' (2015-2016)
  • Godo bank - Ondersteuning Projekt 'VergrotenToegankelijkheid Microfinanciering (Boven-Suriname) (2014-2015).

 

Samenwerkende partners in het buitenland:

  • Hogeschool  Windesheim – Aanleveren van stagiaires die worden ingezet in diverse onderzoeksprojekten (2013-heden)
  • Zeister Zendingsgenootschap – Financierder Fair Economic Development Programma w.o. Bevordering Maripa Olie productie in het Langu gebied, Boven-Suriname (2011-2015).
 
Statuten van stg WMP
woensdag 14 september 2011 19:15

Bekijk onze statuten hier

 
Regionale Organisaties
donderdag 24 maart 2011 13:25

De zes (6) Regionale Organisaties van WMP zijn:

1. Ana Makandi (AM) Regionale Organisatie Paamaka,

2. Okanisi Sidon Libi (OSL) Regionale Organisatie Tapanahony/Lawa

Lees meer...
 
Raad van Advies
donderdag 24 maart 2011 13:20

De adviesraad van WMP bestaat thans uit:

Lees meer...
 
Bestuur
zaterdag 04 december 2010 13:23

Het bestuur van  WMP bestaat thans uit:

Lees meer...
 
Missie
vrijdag 03 december 2010 13:23

Wan Mama Pikien is een platform van samenwerkende regionale organisaties die in collectief verband opereren om de belangen van de Surinaamse binnenlandbewoners te behartigen.

 
Visie
donderdag 02 december 2010 13:22

Wan Mama Pikien streeft naar verbetering van de welvaart – en welzijnssituatie van armen en kwetsbare groepen in het binnenland van Suriname middels ontplooiing van duurzame ontwikkelingsactiviteiten.

 
Doelstelling
woensdag 01 december 2010 13:22

De Stichting stelt zich ten doel:

  • het helpen bevorderen van de sociaal-maatschappelijk-, sociaal-economisch ontwikkelingen en bewustwordingprocessen van de binnenlandse gemeenschappen in hun streven naar duurzame ontwikkelingen van hun leef- en woongebieden;
Lees meer...