Doelstelling
woensdag 01 december 2010 13:22

De Stichting stelt zich ten doel:

  • het helpen bevorderen van de sociaal-maatschappelijk-, sociaal-economisch ontwikkelingen en bewustwordingprocessen van de binnenlandse gemeenschappen in hun streven naar duurzame ontwikkelingen van hun leef- en woongebieden;
  • het behartigen van de materiĆ«le- en immateriĆ«le belangen van de binnenlandse gemeenschappen in het bijzonder en die van de Surinaamse gemeenschap in het algemeen;
  • het helpen lenigen van de economische-, maatschappelijke- en sociale noden van de Surinaamse mens in het algemeen en dat van haar doelgroep in het bijzonder.