Visie
donderdag 02 december 2010 13:22

Wan Mama Pikien streeft naar verbetering van de welvaart – en welzijnssituatie van armen en kwetsbare groepen in het binnenland van Suriname middels ontplooiing van duurzame ontwikkelingsactiviteiten.