Projecten
Project 'Renovatie Onderwijsfaciliteiten Ligorio (Boven-Suriname)'
woensdag 27 juli 2016 14:25

Het Langu gebied heeft zoals de rest van het binnenland, te kampen met tal van problemen, waaronder het onderwijsprobleem. Een van de oorzaken is het ontbreken van gekwalificeerde leerkrachten.

 

Vele leerkrachten doen het binnenland niet aan vanwege het ontbreken van de basis faciliteiten, die van slechte invloed zijn op het functioneren. De vaak voorkomende problemen zijn het ontbreken van; goede woongelegenheid, sanitaire voorzieningen en gezond drinkwater.

 

In het dorp Ligorio zijn de volgende renovatie werkzaamheden verricht, ter verbetering van de fysieke omstandigheden van de onderwijsfaciliteiten:

1. Twee dienstwoningen zijn gerenoveerd
2. Er is een nieuwbouw van de toilettengroep gebouwd voor de leerlingen van de RK school
3. De watervoorziening voor de school en dienstwoningen is verbeterd. Er zijn durotanks met leidingbuizen geinstalleerd

Het project werd gefinancierd door het Zeister Zendingsgenootschap (ZZg). Stichting Wan Mama Pikien was drager en uitvoerder van dit project.

 
Promotie pure Maripa Olie uit het Langu gebied
maandag 18 mei 2015 14:58

Wat is Maripa olie?
Plantkundigen gaven de Maripa palm de officiële naam Maximiliani Maripa. De palmvrucht bevat veel noten die als vrucht groeien aan de palm die wel 25 tot 30 meter hoog kan worden.

Lees meer...
 
Capaciteit Versterking Kleine Landbouwers Ressort Paamaka
zondag 14 oktober 2012 05:26

Wat houdt dit project in?

 

Is een project opgezet om de bewoners van het ressort Paamaka te versterken in organisatorische, planning- en ondernemersvaardigheden. De financierder van dit project is Het Ministerie van Regionale Ontwikkeling. Vanaf april 2015 is er een aanvang gemaakt met de uitvoering van dit project. Hierbij worden de onderstaande doelen nagestreefd.

Lees meer...
 
FED programma in samenwerking met Langu Tide
dinsdag 14 oktober 2014 13:01

Deelname aan FED-programma van ZZG

Stichting WMP heeft de gelegenheid gehad om deel te nemen aan het Fair Economic Development Program afgekort FED. Dit programma wordt in Suriname door de Zeister Zendingsgenootschap (ZZg) gecoördineert. Het Fair Economic Development Program is het vervolg programma van MFS1. Dit programma wordt getypeerd als MFS2 en wordt gedurende 5 jaar uitgevoerd (2011-2015).

Lees meer...
 
HIV/AIDS voorlichting te Albina in samenwerking met Mama Bobi
dinsdag 14 oktober 2014 12:58

Op 28 juni 2012 heeft WMP in samenwerking met haar counterpart Mama Bobi van Frans Guyana een HIV/AIDS voorlichtingsdag gehouden op de marktplein aan de waterkant van Albina. Deze activiteit werd special georganiseerd in het kader van Caribbean HIV testing day die op woensdag 27 juni 2012 werd herdacht.

Lees meer...