FED programma in samenwerking met Langu Tide
dinsdag 14 oktober 2014 13:01

Deelname aan FED-programma van ZZG

Stichting WMP heeft de gelegenheid gehad om deel te nemen aan het Fair Economic Development Program afgekort FED. Dit programma wordt in Suriname door de Zeister Zendingsgenootschap (ZZg) gecoördineert. Het Fair Economic Development Program is het vervolg programma van MFS1. Dit programma wordt getypeerd als MFS2 en wordt gedurende 5 jaar uitgevoerd (2011-2015).

WMP heeft besloten om het FED programma in het werkgebied Langu uit te voeren. Het Langu gebied bestaat uit 8 dorpen: Bendiwata, Kuututen, Ligolio, Bëgoon, Kayana, Deböö, Godowata, en Stonuku. Het gebied Langu ligt in het district Sipaliwini binnen het resort Boven-Suriname. WMP heeft bewust voor dit werkgebied gekozen, omdat dit gebied vaak vergeten wordt als gevolg van de beperkte bereikbaarheid. Vanwege de vele potentie van dit gebied, draagt WMP de overtuiging dat het FEDprogramma zal bijdragen tot zichtbare economische ontwikkeling.

WMP richt zich gedurende de looptijd van het programma op het realiseren van 2 algemene FED doelen, namelijk:

  1. Ondersteunen van individuele producenten, producenten organisaties en daarbij aangesloten kleine ondernemers
  2. Beleidsbeïnvloeding en lobby voor opname kleine ondernemers in de value chain en verbetering van de toegang tot microkredieten.

De doelstelling van het FED programma zal worden gerealiseerd door programmatisch te werken aan de hand van de ‘waardeketen benadering’. Vanuit deze invalshoek worden er 3 specifieke doelstellingen ontleed met het oog op armoede bestrijding en gender evenwichtigheid, te weten:

1. Versterkt ondernemerschap, met inbegrip van producentenorganisaties

2. Waardeketen ontwikkeling

3. Betere toegang tot betaalbare financiële diensten

De bovengenoemde doestellingen zal WMP niet opzichzelf kunnen realiseren, maar in samenwerking met stakeholders waaronder ZZg, andere NGO’s, CBO’s, Regionale Organisaties, Internationale Financierders, het bedrijfsleven en de overheid.

WMP zal nauw samenwerken met Stg. Langu Tide om de FED doelen te realiseren. Deze Stichting representeert het gehele Langu gebied en alle 8 dorpen zijn vertegewoordigd in het bestuur.