Project 'Renovatie Onderwijsfaciliteiten Ligorio (Boven-Suriname)'
woensdag 27 juli 2016 14:25

Het Langu gebied heeft zoals de rest van het binnenland, te kampen met tal van problemen, waaronder het onderwijsprobleem. Een van de oorzaken is het ontbreken van gekwalificeerde leerkrachten.

 

Vele leerkrachten doen het binnenland niet aan vanwege het ontbreken van de basis faciliteiten, die van slechte invloed zijn op het functioneren. De vaak voorkomende problemen zijn het ontbreken van; goede woongelegenheid, sanitaire voorzieningen en gezond drinkwater.

 

In het dorp Ligorio zijn de volgende renovatie werkzaamheden verricht, ter verbetering van de fysieke omstandigheden van de onderwijsfaciliteiten:

1. Twee dienstwoningen zijn gerenoveerd
2. Er is een nieuwbouw van de toilettengroep gebouwd voor de leerlingen van de RK school
3. De watervoorziening voor de school en dienstwoningen is verbeterd. Er zijn durotanks met leidingbuizen geinstalleerd

Het project werd gefinancierd door het Zeister Zendingsgenootschap (ZZg). Stichting Wan Mama Pikien was drager en uitvoerder van dit project.