Samenwerking met Mama Bobi van Frans-Guyana
zondag 14 oktober 2012 03:36

Achtergrond informatie van Mama Bobi

Mama Bobi is 20 jaar geleden opgericht. De gedachte om tot oprichting van deze organisatie te komen, is afkomstig van de Traditionele Gezagsdragers en de kenners van het traditionele gezag (kapitein, basia en sabi-man) aan de benedenloop van de Marowijnerivier tijdens de binnenlandse oorlog in Suriname. Deze organisatie telt ongeveer 1000 leden en 20 medewerkers. Haar voornaamste doel is om zorg te dragen voor bescherming en behoud van de kennis, het cultuur en de talen van de marrons voor toekomstige generaties.

 

logomamabobi

Ze zijn gevestigd in Frans-Guyana, St. Laurant en te bereiken op het adres: 97393 Saint Laurent du Maroni cedex(Village Chinois) BP 27Adresse: 1 rue Simon prolongée

 

Samenwerking Wan Mama Pikien met Mama Bobi

In februari 2012 werd op initiatief van de penningmeester van Wan Mama Pikien, de heer Wilco Finisie, succesvolle pogingen ondernomen om met Mama Bobi een partnerschapsrelatie aan te gaan. Dit resulteerde in een bezoek van de heer Randolf Lienga aan het bestuur van WMP in maart 2012. Bij dit zeer vruchtbaar gesprek is toen het voorstel gedaan voor vastlegging van duurzame relatie middels in een Memorandum of Understanding. Ook werden gesprekken gevoerd over mogelijke projecten die de organisaties gezamenlijk zouden kunnen uitvoeren. Op 28 april 2012 bracht een WMP-delegatie onderleiding van de voorzitter, de heer Leeroy Jack, een beleefdheidsbezoek aan Mama Bobi in  Frans-Guyana. De delegatie bestond verder uit: Wilco Finisie, Peggy Meulenhof (Office Manager), Edgar Eersteling (Adviesraadslid), Chrystel Baron (Programma Manager) en Elsje Edoa (Vrijwilliger). Bij deze gelegenheid werd het oprichtingsmanifest van WMP overhandigd aan de het bestuur van Mama Bobi (zie foto hieronder)

Overhandiging manifest van WMP aan Mama Bobi

 
Terug