Stage bij WMP
zaterdag 10 september 2011 19:48

Stichting Wan Mama Pikien (WMP) werkt sinds 2013 samen met studenten en vrijwilligers, om doelen te behalen die voor beide partijen de gewensten resultaten opleveren. Zo hebben wij samen gewerkt met HBO en Universitaire studenten (stagiaires) uit verschillende landen en disciplines. De meeste stagiaires zijn afkomstig uit Nederland, maar ook stagiaires uit België en Suriname kunnen de ervaring delen.

 

Wat bieden wij?
Als je stage loopt bij stichting WMP, word je “vrij” gelaten. Mocht je bijvoorbeeld bezig gaan met het opstarten van een onderzoek/project, dan krijg je de mogelijkheid om al je eigen ideeën in te brengen. Je kunt creatief zijn en het is goed om initiatief te tonen. Aan de hand van jou, te behalen competenties, wordt in overleg een stageplan opgesteld.

 

WMP beschikt over begeleiders/ deskundigen vanuit verschillende disciplines, die breed zijn georiënteerd, vanwege hun studie achtergrond en praktische werkervaring. Je krijgt kennisontwikkeling, afhankelijk van jou opdracht, op verschillende gebieden o.a.: de Surinaamse cultuur, economie, juridische aangelegenheden, leefgewoontes, waarden en normen, zelfstandigheid en omgangsvormen. Te allen tijde kun je terug vallen op je stagebegeleider, deze zal ook altijd met je mee denken en je helpen.

 

Voordat je start met je onderzoek/stage worden er afspraken gemaakt over onder andere het aantal contacturen en de verwachtingen naar elkaar toe. Er is mogelijkheid om zowel in het werkveld als op kantoor onderzoek te doen. In het werkveld kom je echt in aanraking met de Surinaamse cultuur en op kantoor neem je de tijd om de informatie te verwerken en te bespreken met je begeleider. Ook zijn er mogelijkheden om het binnenland in te gaan, mocht dit aansluiten bij je onderzoek of project. Hierdoor zie je veel verschillende kanten van Suriname, waardoor je je visie vaak nog meer kunt verbreden.

 

WMP verleent diensten aan de gemeenschap in het binnenland zonder een tegenprestatie van de gemeenschap of overheid te ontvangen. Doordat je een onderzoek of stage verleent worden er positieve veranderingen teweeg gebracht.

 

Naar wie zijn wij opzoek?
Wij zijn opzoek naar stagiaires die, met de uitvoering van hun onderzoek, een directe en/of indirecte bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van het algemeen doel;

 

“WMP streeft naar verbetering van de welvaart- en welzijnssituatie van armen en kwetsbare groepen in het binnenland van Suriname middels ontplooiing van duurzame ontwikkelingsactiviteiten.”

 

WMP en de bij haar aangesloten regionale organisaties beijveren zich om een bijdrage te leveren tot structurele armoedebestrijding door verbetering van de maatschappelijke en financiële situaties van binnenlandbewoners in de diverse regio’s. Duurzame economische versterking begint met het organiseren en institutioneel versterken van belangengroepen, de verbetering van hun maatschappelijke posities en participatie, waarbij eveneens belangrijk is de identificeren en ontwikkeling van producten met een marktwaarde, adequate woon- en werkgelegenheid en aandacht voor de bescherming van het milieu terwijl de gelijkheid van man en vrouw bijzonder aandacht verdiend.

 

Enkele producten die stagiaires hebben geleverd zijn:

  • Onderzoek Cultuur en Ontwikkeling_student Vrije Universiteit Brussels 2013
  • Technisch assistent project ‘Renovatie Onderwijsfacilliteit dorp Ligorio (Boven-Suriname)_vrijwilliger ZZg NL 2013
  • Jaarrekening 2012_student Windesheim NL 2013
  • Onderzoek finacieel duurzaamheid WMP_student PTC Suriname 2013
  • Contextanalyse en beleidsplan kinderopvang in Boven-Suriname_student Windesheim NL 2013
  • Markt- en waardeketen analyse Maripa olie_ student Windesheim 2013
  • Jaarrekening 2013_student Windesheim NL 2014
  • Onderzoek ''Opzetten schuldhulpverlening in Suriname''_student Windesheim NL 2014
  • Promotieplan Maripa olie_student Windesheim 2014
  • Adviesrapport “Efficiënt en effectief fondsen werven”_University of Applied Science an Technology Suriname 2015

 

Studenten en vrijwilligers die opzoek zijn naar een stageplek kunnen contact opnemen WMP. Klik hier om je te registreren en/of vragen te stellen.

Elkaar helpen is een wisselwerking!